Breaking

November 21, 2019

မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းတွင် ဖော်ပြ ထားသော “ မေယုနယ်ခြားခရိုင် “

image

image
(၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာျပန္စာေပအသင္းက ထုတ္ေဝေသာ ျမန္မာ့ စြယ္စံုက်မ္း၊ စာေပဗိမာန္၏ ႐ုုပ္ျပဗဟုသုတဘဏ္၊ အတြဲ-၉၊ အပိုင္း-က တြင္ ပါရွိသည့္ “ေမယု နယ္ျခားခ႐ိုင္” ကို ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရက ဘဂၤါလီဟု ေခၚဆို၍ ႏိုုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပေသာ လူမ်ိဳးစုုႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ပထဝီေနာက္ခံႏွင့္ သမိုင္းအေျခအေနကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ထပ္ဆင့္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သတ္ပံုႏွင့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ မူရင္းအတိုင္း ျဖစ္သည္။)
ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္သည္ နယ္ျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ တုိက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ခ႐ိုင္ျဖစ္၏။ နယ္ျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႏိုင္ငံအစုိးရက ျပ႒ာန္းေၾကညာၿပီးေနာက္ ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္ကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းေၾကာင္း တုိ႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ၁၉၆၁ ခုနွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္မွစ၍ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။
ေမယုနယ္ျခားခရုိင္သည္ အေရွ႕ပါကစၥတန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစပ္ၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ နတ္ျမစ္အားျဖင့္ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ထားလ်က္ ရွိပါသည္။ ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္သည္ အေနာက္ဖက္လားေသာ္ အေရွ႕ ပါကစၥတန္၊ အေရွ႕ဖက္လားေသာ္ မယူျမစ္ စိုင္တင္ေခ်ာင္း အားျဖင့္၎၊ ေတာင္ဖက္လားေသာ္ ရခုိင္ ကမ္း႐ိုးတန္း၊ ဘဂၤလားေအာ္ တို႔ျဖင့္၎၊ ေျမာက္ဖက္လားေသာ္ အေရွ႕ပါကစၥတန္ အားျဖင့္၎ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ထား၏။ ယခင္ ရခုိင္တုိင္း စစ္ေတြခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ အေနာက္ေျမာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ မယူေတာင္တန္းကို ဗဟိုျပဳ၍ မယူျမစ္ႏွင့္ နတ္ျမစ္ၾကားရွိ ေနရာမ်ားသည္ ေမယုနယ္ျခား ခ႐ိုင္အတြင္း ပါ၀င္ေလသည္။ ေမယုနယ္ျခား ခ႐ိုင္သည္ ေတာအထပ္ထပ္၊ ေတာင္အလွ်ဳိလွ်ဳိ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားျဖင့္ ေရာယွက္ ၀န္းရံလ်က္ရွိေသာ ေဒသတခုျဖစ္၏။ ေျမာက္ဘက္တြင္ ျမင့္၍၊ ေတာင္ဘက္သို႔ ဆင္ေျခေလွ်ာ တျဖည္းျဖည္း နိမ့္ဆင္းသြားသည္။ စိုင္တင္ေတာင္ႏွင့္ မယူေတာင္တန္းဟူ၍ ေတာင္တန္းႏွစ္ခုရွိၿပီးလွ်င္ မယူျမစ္ႏွင့္ နတ္ျမစ္တည္း ဟူေသာ ထင္ရွားသည့္ျမစ္ ႏွစ္သြယ္ကလည္း ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္သို႔ စီးဆင္းေလသည္။
ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္တြင္ လူဦးေရ ၄ သိန္းေက်ာ္ ၅ သိန္းနီးပါးရွိ၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ တံငါလုပ္ငန္းျဖင့္သာ အသက္ေမြးၾကသည္။ လူမ်ားစု (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔) မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးုုျဖစ္၍ ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ ခမြီး စေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားလည္း ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ အစၥလာမ္အယူ၀ါဒီမ်ား ျဖစ္၏။ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကား ဗုဒၶအယူ၀ါဒီမ်ားျဖစ္၍ က်န္လူမ်ဳိးစုမ်ားသည္ နတ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကေလသည္။ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္ ဌာနခ်ဳပ္ကို ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ရခိုင္ တပ္ေပါင္းစုမွဴးသည္ ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္၏ လုံၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေမယုနယ္ျခား ခ႐ိုင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိအျဖစ္ အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ထားျခင္း ခံရသည္။ ေမယုနယ္ ျခားခ႐ိုင္တြင္ အထူးသျဖင့္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အစိုးရ႐ံုးမ်ား အမ်ားအျပား ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ (ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၊ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ … လည္းရႈ)
ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းေရးတို႔ ျဖစ္၏။ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္တို႔သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ယင္းတို႔မွာ ဆူပူေသာင္းက်န္းေနေသာ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းရန္၊ တရားဥပေဒ အျပင္ဘက္မွ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆိုးသြမ္းလ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္၊ နယ္ျခားေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရၿမဲျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒမဲ့ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား ႏိုင္နင္းစြာ တားဆီးပိတ္ပင္ရန္၊ ေမယု နယ္ျခားခ႐ိုင္တြင္ လူမ်ဳိးေရးအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အယူ၀ါဒေရးအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ ေမြးျမဴေရးကို အဓိကထား၍ တရားမွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္သြားရန္၊ ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ ၀ါဒအရ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ပါကစၥတန္အစိုးရႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တိုးတက္ရန္ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္တြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် အထူးလိုအပ္ လ်က္ရွိေသာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္သြားရန္၊ နယ္ျခားေဒသသို႔ သြားေရာက္ အမႈထမ္း ၾကသည့္ အမႈထမ္းမ်ားသည္ ေလးေလးနက္နက္ ျပဳျပင္၍ အတတ္ႏိုင္ဆံုး သံတမန္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ပို႔ထားေသာ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား အားလံုးသည္ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ တစည္းတလံုးတည္း စုေပါင္းၾက၍ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ညီညာစြာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသြားရန္ စသည္တို႔ ျဖစ္ေလသည္။
ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္ကို ဤသို႔ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ တိုက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္ကို စစ္ေတြခ႐ိုင္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္သြတ္သြင္းၿပီးလွ်င္ ျပည္ထဲေရးဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္သို႔ ျပန္လည္ထားရွိရန္ ျပည္ေထာင္စု ၿမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရအဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့၏။ ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္ကို နယ္ျခားေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္ မွ ျပည္ထဲေရးဌာန လက္ေအာက္သို႔ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လႊဲေျပာင္းေပး ခဲ့ေလသည္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.