Breaking

December 7, 2019

R2P ေခၚ Responsibility to Protect ဘယ္အခ်ိန္ဝင္ေရာက္နိုင္သလဲ။


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရခိုင္ေဒသေနမြတ္စလင္မ်ား၏ လုံၿခံဳေရးကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရက တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ မရွိပါ။လုပ္ငန္းတိုင္း မွာလုံၿခံဳေရးတာဝန္မယူနိုင္ဘူးလို႔ အာဏာပိုင္က ရခိုင္ေဒသေနမြတ္စလင္မ်ားကိုေျပာေလ့ရွိပါတယ္။
(၁)တင္ေပးထားတ့ဲ ဓာတ္ပုံ အေပၚဆုံးက ပုံ ၂ ပုံကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။ဓာတ္ပုံေပၚတြင္ နံပါတ္ထိုးခ်င္ပါသည္ မထိုးတတ္သည့္အတြက္ပါ။ ျပည္သူအားလုံး လြတ္လပ္စြာေဆးကုသခြင့္ရွိရမည္။ေဆးကို ေဆးရုံသြားၿပီးကုနိုင္ရမည္။၂၀၁၂-ခု မွ ယေန႔ထိ ေဆးရုံသြားၿပီးေဆးကုသ ခြင့္မရပါ။အေၾကာင္းျပခ်က္က"လုံၿခဳံေရးမေပးနိုင္ဘူး(မကာကြယ္နိုင္ဘူး)"
အဲ့သည္လိုဆိုရင္ မိမိအစိုးရက အကာကြယ္မေပးနိုင္ရင္ ဘယ္သူ႔ဆီက အကာကြယ္ေတာင္းရမွာလဲ?အသက္အဆုံးခံလိုက္ရမွာလား?
(၂)ပုံ ၃ ကိုၾကည့္ပါ အရြယ္ႏွင့္မလိုက္တဲ့ကေလးကမိသားစုတာဝန္ယူေနရပါတယ္။အမွန္က စစ္ေတြၿမိဳ႕ေစ်းတြင္း မြတ္စလင္ပိုင္ ဆိုင္ ခန္းေပါင္း ၁၅၅ ဆိုင္ကို မူလဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြ ၅-ႏွစ္ရွိပီဖြင့္ၿပီးေရာင္းခ်ခြင့္မရတာ ထို႔အျပင္ မြတ္စလင္တံငါးသည္ေတြပင္လယ္ထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း လယ္သမားမ်ားသည္လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားသည္ ေမြးျမဴ ေရးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ၿမိဳ႕ေပၚရွိေစ်းႀကီးမ်ားတြင္မြတ္စလင္မ်ားသြားေရာင္းခ်ခြင့္မရပါ။အဘယ္ေၾကာင့္နည္း"လုံၿခံဳ ေရး(အကာကြယ္)မေပးနိုင္ေသာေၾကာင့္ပါ" အကာကြယ္ေပးရမည့္တာဝန္ကအစိုးရတာဝန္ပါ အစိုးရကမေပးနိုင္ပါက Protection ဘယ္ သူ႔ဆီကေတာင္းရမည္နည္း။
(၃)ပုံ ၄ ၅ ၆ ႏွင့္၇ ကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေပၚရွိရပ္ကြက္တစ္ခုပါ။ထို႔ရပ္ကြက္၏ပတ္ပတ္ လည္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ဆယ္တန္းစာစစ္ဌာနအေျမာက္အမ်ားရွိသည့္ၾကား အလြန္ေဝးသည့္သကၠျပင္စာစစ္ဌာနသို႔သြား ေရာက္စာေမးပြဲေျဖဆိုေနရပါသည္။အေၾကာင္းရင္းက လုံၿခံဳေရး အကာကြယ္မေပးနိုင္ျခင္းအတြက္ပါ။နည္းတူပါ ၂၀၁၂-ခုတကၠသိုလ္ တက္လက္စ မွာ ၂၀၁၆-ခု တကၠသိုလ္တက္ခြင့္မျပဳျခင္းသည္ လုံၿခံဳေရးအကာကြယ္မေပးနိုင္ဟုပါဘဲ။ထို႔အတူ ကမန္တိုင္းရင္းသားမ်ား သည္ အ ထ က(၆)တက္ခြင့္ကို ျပည္နယ္အစိုးရကခြင့္ျပဳေသာ္လည္း လုံၿခံဳေရးတာဝန္ယူရမည့္ဌာနမွာ တာဝန္မယူနိုင္အကာကြယ္မေပး နိုင္ဟုေျပာၿပီး တက္ခြင့္မေပးပါ။အစိုးရက တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမရွိဘူး မလုပ္နိုင္ဘူးဆိုရင္ ဒီလူေတြ ေနာက္ထပ္ဘယ္ႏွစ္ေစာင့္ေနရမွာ လဲ?သူတို႔ရဲ႕ Protection ကို သူတို႔ရတဲ့ေနရာကေတာင္းဆိုျခင္းသည္အျဖစ္လား?
(၄)ပုံ ၈ ကိုၾကည့္ပါ။ကမန္သည္အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ေနထိုင္သူမ်ား မူလေနရာျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း သည္ လုံၿခံဳေရးကိုအေၾကာင္းျပၿပီး မိသားစုတစ္စုကို ၅ သိန္း လူတစ္ဦးလ်ွင္တစ္သိန္းထုတ္ေပးၿပီး ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႔မွ အၿပီကိုင္ျခင္းသည္မွန္ခန္း လုပ္သည့္ေဆာင္ရြက္လား?ထိုလူမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ အျပည့္အဝ အကာကြယ္ေပးရန္တာဝန္အျပည့္ရွိပါသည္။အကာကြယ္မေပးနိုင္ သည့္အတြက္သြားေနရပါသည္။ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ သူတို႔ရတ့ဲေနရာက အကာကြယ္ယူျခင္းသည္ သူတို႔ရဲ Rightလို႔ေျပာပါကမမွား နိုင္ပါ။
(၅)က်န္ပုံမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္သည္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ပါ။ ၅-ႏွစ္ရွိၿပီးအမိုးဖြင့္အက်ဥ္းေထာင္ပမာပါ။ရပ္ကြက္ မွအျပင္ထြက္ခြင့္မရွိပါ။လုံၿခံဳေရးမေပးနိုင္ဟုေျပာပါတယ္။သြားရင္းလာရင္းေတြ႔ပါက ခရီးသြားခြင့္မျပဳသည့္အတြက္ တိရိစၧာန္က်ြဲ ႏြားကို နိုင္လြန္ႀကိဳးျဖင့္ခ်ီၿပီးယခုက့ဲသို႔ တရားရုံးပို႔ၿပီးေထာင္ခ်လိုက္သည္။ဒီလူေတြအတြက္ ထြက္ေပါက္က သူတို႔ကို ကာကြယ္သူတစ္ဦးဦး ေပၚနိုင္ျခင္းပါ။
အေပၚမွရွင္းလင္းျခင္း(၁) က်န္းမားေရး(၂)အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း(၃)ပညာေရး(၄) မိမိေနရာျပန္လည္ေနထိုင္းေရး ႏွင့္(၅)အသက္ရွင္ရပ္တည္နိုင္ေရး အတြက္ မိမိအစိုးရက အကာကြယ္မေပးနိုင္ဘူးဆိုပါက ဒီလူမ်ိဳးေတြ R2P ေတာင္းဆိုျခင္းသည္မမွားပါ။သို႔မဟုတ္အစိုးရအေနျဖင့္အျမန္ ဆုံးအကာကြယ္ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.