Breaking

February 29, 2020

ရခိုင္အေရး မည္သည့္နိုင္ငံတကာတရားေရးအဖြဲ႕၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကိုမွ ျမန္မာလက္မခံ


DVB
28 February 2020
ရခိုင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္နိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွိေနေသးလို႔ ဘယ္နိုင္ငံ တကာတရားေရး (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒအဖြဲ႕ရဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈကို မဆို လက္မခံေၾကာင္း ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္က က်င္းပတဲ့ (၄၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢလူ႔ အခြ့င္ ေအေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးမွာ “ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး၏ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ အျခားလူနည္းစုတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ” အေပၚ အျပန္အ လွန္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာဘက္က တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက “ကုလသမဂၢရဲ့ မ်ားစြာေသာ ယႏၲရားေတြနဲ႔ အထူးစစ္ ေဆးမႈေအာက္မွာ မၽွတမႈမရွိ ပစ္မွတ္ထားတာဟာ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္
ေရး ျမန္မာအစိုးရရဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြအေပၚ အျပဳသေဘာ အေထာက္အကူမျဖစ္ဘူး” လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ရခိုင္အေရးကိစၥ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ ဆႏၵရွိသ ကဲ့ သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္စြမ္းလည္းရွိေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (ICOE)ရဲ့ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေရးႏွင့္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ (ECVT) ရဲ့ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္အရ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အရိပ္လကၡဏာမရွိေၾကာင္းလည္း ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က ေျပာပါတယ္။

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံက ျမန္ မာ နိုင္ငံကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး (အိုင္စီေဂ်)မွာ တရားစြဲထားတဲ့အမႈမွာ ၾကားျဖတ္ပါဝင္ တရားစြဲ မယ္လို႔ ေမာ္လဒိုက္နိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအစည္းအေဝးမွာ ေၾကညာထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡ ျပႆနာရဲ့ အရင္းအျမစ္ကို ဓမၼဓိဌာန္က်က် အလုံးစုံျခဳံငုံၾကည့္ရႈဖို႔ အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား သမိုင္းေၾကာင္းအရ တင္းမာမႈ၊ မယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေၾကာက္ ရြံ့မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လူသားတို႔၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကိုလည္း မ်က္ကြယ္မျပဳဘဲ ကိုလိုနီေခတ္ ကတည္းက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈနဲ႔ လုံျခဳံေရး အား နည္းမႈတို႔ အပါအဝင္ နိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥအားလုံးကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ တိုက္တြန္း ေျပာ ၾကား သြားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အာဆာရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တိုက္ခိုက္ခဲ့ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ေရရွည္တည္တံ့ သည့္အေျဖ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အစိုးရရဲ့ ႀကိဳးပမ္းမွေတြကို အားေလ်ာ့ေစ႐ုံမက လူအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ ေနရပ္စြန္ ႔ခြာမႈနဲ႔ လက္ရွိလူသားခ်င္းစာနာမႈအေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေအေအအၾကား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဟာလည္း ျပႆနာအား ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစၿပီး စိန္ေခၚမႈ တိုးပြားလာေစတယ္လို႔လည္း ေျပာသြားပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ- MOFA
လင့္၊http://burmese.dvb.no/archives/373976

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.