Breaking

January 16, 2020

ICJ မြန်မာအမှု တရားရုံးကြားဖြတ် ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့် ICJ ဥက္ကဌ အဗ္ဗဒုလ်ကာဝီ ဖတ်ကြားမည်ဟုဆို


သည္ဟိဂ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅
လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၏ရာဇ၀တ္မႈကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကြန္ဗင္းရွင္းအရ ဂမ္ဘီယာႏွင့္ ျမန္မာအမႈတြင္ ယာယီအစီအမံမ်ားခ်မွတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္းအေပၚ၂၀၂၀၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ ျကာသပေတး ေန႔ မနက္၁၀ နာရီတြင္ တရားရုံးအမိန႔္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ၏အဓိကတရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး (ICJ) သည္ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္၊ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကိုရာဇ ၀ တ္မႈတားဆီးေရးႏွင့္အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဂမ္ဘီယာမွ ေတာင္းဆုိထ ားသည့္ ယာယီေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ တရားရုံးအမိန့္ထုတ္ျပန္သည့္ တ ရားခြင္ကုိ မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ သည္ဟိဂ္ဂ္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးနန္းေတာ္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ တရား႐ုံး၏ဥကၠ႒ တရားသူႀကီးအဗၺဒူလာကာဝီအာမက္ယူဆြတ္ တရား႐ုံး၏ အမိန႔္ကို ဖတ္ၾကားမည္ျဖစ္သည္ဟု ICJ ယေန့ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ကုလသမဂၢတရား႐ုံးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးသည္ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈစြပ္စြဲထားေသာအမႈ၌ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္အေရးေပၚ ျကားျဖတ္စီမံေဆာင္ရြက္မႈ ခ်မွတ္ေပးရန္ ဂမ္ဘီယာ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထုတ္ျပန္မည္ဟု ဂမ္ဘီ ယာ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ Twitter တြင္ တနလၤာေန႔က ေရးသားထားသည္။
အေနာက္အာဖရိကရွိ ဂမ္ဘီယာက ႏို၀ င္ဘာလက တရားစြဲဆုိမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လူနည္းစု႐ိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုအေပၚဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကိုက်ဴးလြန္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲထားသည္ဟု ရုိက္တာသတင္းတြင္ ေရးသားသည္။
ရုိက္တာသတင္း႒ာနက အဆုိပါဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ICJ ကခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္ျခင္းမရွိေသးေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၇၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႏွင္ထုတ္ခဲ႔ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ၁၉၄၈ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကြန္ဗင္းရွင္း Genocide Convention ကိုေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ဂမ္ဘီယာကစြပ္စြဲခဲ့သည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ရမည့္အမႈ၏ ပထ မအဆင့္အေနျဖင့္္္ အႏၲရာယ္မ်ားကာကြယ္ရန္အတြက္ "ယာယီအစီအမံမ်ား"အတြက္ အေရးေပၚၾကားျဖတ္အမိန့္ ခ်မွတ္ေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးသုိ့ ဂမ္ဘီယာကေလ်ာက္ထားတင္ျပခဲ့သည္။
ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း သူမႏိုင္ငံကုိ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွ ခုခံေခ်ပရန္ သည္ဟိဂ္ တရားရုံးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး တရား႐ုံးက အမႈကိုစစ္ေဆးရန္ စီရင္ပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တစ္ခ်ိန္ကျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္သားမ်ားႏွင့္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ အရာရွိမ်ားကိုစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တရား႐ုံးသည္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳသင့္ေၾကာင္း သူမကေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဖြဲ႕ဝင္ ၅၇ ႏိုင္ငံပါ၀င္သည့္အစၥလာမ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ၏ေထာက္ခံမႈကိုရရွိၿပီးေနာက္ ဂမ္ဘီ ယာက ျမန္မာကုိ တရားစြဲဆိုသည့္ အမႈတြဲ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းကသာ အျခားနုိင္ငံတစ္ခုကို ICJ တြင္ အမႈဖြင့္ႏိုင္သည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားကို ျမန္မာက တရားဥပေဒအရ အ ေရးယူမည္ဆုိသည္ကုိ မယုံျကည္နုိင္ေျကာင္း ဂမ္ဘီယာက ေျပာျကားသည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္အိမ္မ်ားႏွင့္ေက်း႐ြာမ်ားအပါအဝင္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈေျမာက္နုိင္ေသာ အျပူအမူမ်ား ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မႈအားလုံးအား ရပ္တန့္ေစမည့္ယာယီေဆာင္႐ြက္မႈအစီ္အမံဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရန္ တရား႐ုံးကုိ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ရက္စက္စြာက်ဴးလြန္ထားသည့္ ့ျဖစ္ရပ္မၽား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ျမန္မာထိန္းသိမ္းရန္ အမိန႔္ခ်မွတ္ေပးေရး ဂမ္ဘီ ယာ ႏိုင္ငံကတရားသူႀကီးမ်ားကုိ ေလ်ွာက္ထားခဲ့သည္။
ICJ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အယူခံဝင္နုိင္ျခင္းမရွိ အျပီးအျပတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရား႐ုံးက အတင္းအက်ပ္ လုိက္နာေစေသာ နည္းလမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ့နုိင္ငံမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ ICJ အမိန့္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းသို႔မဟုတ္ အျပည့္အဝလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား ရွိၾကသည္။
Ref ; Reuters & ICJ Twitter
-KSM. ဘာသာျပန္သည္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.