Breaking

February 8, 2020

ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို အသိအမွတ္ ျပဳဖို႔ လိုၿပီလား

CHANNEL FFE MEDIA

PRODUCTION
 မႉးသစ္

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသုံးအႏူန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သေဘာထား ၂ ဘက္ကြဲပါတယ္။ တစ္ဘက္က ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသုံးအႏူန္းကို လုံးဝမသိသလို ေရွာင္လႊဲသုံးတဲ့ဘက္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ဘက္ကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့ ျဖစ္တည္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေခၚေဝၚအသုံးျပဳတဲ့ဘက္ပါ။ ႏွစ္ဘက္စလုံးမွာေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့ ယူ ဆခ်က္၊ ကိုင္စြဲခ်က္နဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ အသီးသီးရွိၾကသလို၊ အခ်က္အလက္နဲ႔အမွန္တရား အေပၚမွာ ရပ္ တည္တာ၊လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔တန္ဖိုးစံႏူန္းေတြအေပၚရပ္တည္တာစသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပုံသ႑န္ေတြ ရွိၾကပါတယ္။ လူမ်ားစု(ဗမာ) အေနနဲ႔ကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသုံးအႏူန္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျငင္းဆန္ တာေတြ႕ရပါတယ္။ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အမည္နဲ႔ အသုံးႏူန္းကို လက္မခံနိုင္တဲ့ ဘက္အျခမ္းကိုၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္သူေတြနဲ႔ လူမ်ိဳး၊ဘာသာအေျခခံအစြဲရွိသူေတြကို အမ်ားျပားေတြရမွာျဖစ္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာအသုံး ႏွဳန္းကို လက္ခံသုံးစြဲသူေတြကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြ နဲ႔ မြတ္ဆလင္အေရးတက္ႂကြ လႈပ္ရွား သူအမ်ားကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ မီဒီယာေတြၾကားထဲမွာလည္း ျပည္တြင္းမီဒီယာအမ်ားစုက ရိုဟင္ဂ်ာအသုံးအႏူန္းကို လုံးဝအသုံးမျပဳဘဲ ျပည္ပမီဒီယာေတြကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသုံးအႏူန္းကို အ သုံးျပဳပါတယ္။(ဒီေနရာမွာ အလ်င္းသင့္လို႔ေျပာလိုတာကေတာ့ Channel FFE မီဒီယာအေနနဲ႔ကေတာ့ လူ႔ အခြင့္အေရးတန္ဖိုးစံႏူန္းအရ လူမ်ိဳးစုတစ္စု၊ လူအုပ္စုတစ္စုက လက္ခံထားတဲ့ အမည္တစ္ခုကို အသိ အ မွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသုံးကိုသာ အသုံးျပဳပါတယ္။) လူ႔အခြင့္အေရးဒီမို ကေရစီစံႏူန္း အေပၚ ရပ္တည္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို လက္ခံအ သုံး ၿပဳတာမရွိပါဘူး။ အဲ့ဒီအစား နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိုလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္ျပည္နယ္က မြတ္ ဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းလို႔ ညႊန္းဆိုေျပာေလ့ရွိပါတယ္။
ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို ဘာလို႔ လက္မခံသလဲ

ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို ဘာလို႔ လက္မခံၾကသလဲဆိုတာကို စဥ္းစားတဲ့ေနရာမွာ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ေဒေဝါႀကီး သဖြယ္ေျခာက္လွန႔္ထားတဲ့အေျခခံအေၾကာင္အရင္းေတြလည္းရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့ ရို ဟင္ဂ်ာကို အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ရင္ ျမန္မာျပည္ရဲ့ နယ္ေျမပိုင္နက္ဟာ ပဲ့ပါသြားမယ္ဆိုတာနဲ႔ တိုင္းရင္းသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရမယ္ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ခ်က္ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အဲ့ဒီ စိုးရိမ္ခ်က္ေတြဟာ ၂၀၁၂ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡနဲ႔ အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြၾကားမွာ အရွိန္အ ဟုန္ပင္းျပင္းနဲ႔ လႈံေစာ္ခံခဲ့ရတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈလို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဆိုရရင္ေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စကားလုံး ကို လက္မခံနိုင္တဲ့ စိုးရိမ္ခ်က္ဟာ ၉၆၉ ၊ မဘသ အစရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ လွိုင္းနဲ႔ အတူႀကီး ထြားလာခဲ့တာျဖစ္တယ္။
ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ေနရာမွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ မ်ိဳးေစ့ခ်ထားခဲ့တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာျငင္းပယ္ေရးမူကို ဆက္လက္ ကိုင္ စြဲထား
ဒီမိုကေရစီ အစိုးရနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာကို ျငင္းပယ္ျခင္း
လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးဟာ လူေပါင္းခုႏွစ္သိန္းေလာက္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္နိုင္ ငံကို ထြက္ေျပးရၿပီ နိုင္ငံတကာတရား႐ုံး (ICJ) ေရာက္တဲ့ အထိ ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ အေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ေနရာမွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ မ်ိဳးေစ့ခ်ထားခဲ့တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာျငင္းပယ္ ေရး မူကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာဏာရွင္ဦးေနဝင္း စီစဥ္ျပဌန္းခဲ့တဲ့ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသား ဥပ ေဒကို တို႔ထိဖို႔၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြအသက္သြင္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္ေရာက္တရားကိုဆန႔္က်င္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိၾကဘူး။ အဲ့ဒီအစား စစ္အာဏာရွင္ေတြခင္းထားတဲ့ လမ္းအတိုင္း ေလ်ာက္လွမ္းေနစဲျဖစ္ တယ္။ 
အခုဆိုရင္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံက ျမန္မာနိုင္ငံကို စြပ္စြဲထားတဲ့အမႈမွာ နိုင္ငံတကာတရား႐ုံး(ICJ)က ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ ၾကား ၿဖတ္အစီအမံေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ ဒါဟာ ျမန္မာနိုင္ ငံ အေနနဲ႔ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားရင္ဆိုင္ေနရတဲ့နိုင္ငံအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိသြားတာပါပဲ။ တရား႐ုံးအဆုံးအျဖတ္မွာလည္း ျမန္မာအစိုးရက ျငင္းပယ္ထားတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသုံးအမွတ္ျပဳၿပီး အသုံး ၿပဳသြားတာကိုလည္း ေတြ႕ရနိုင္တယ္။ ကမၻာ့နိုင္ငံအမ်ားစုအပါအဝင္ ကုလသမဂၢရဲ့ တရား႐ုံးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံတကာတရား႐ုံး(ICJ)ကေနၿပီးေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အမည္ကို လူ႔အခြင့္အေရး ႏူန္းစံေတြအရတရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေခၚေဝၚေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသုံးအႏူန္း ျငင္းပယ္ေနျခင္းက ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာ ကို ေရာက္နိုင္ပါ့မလားဆိုတဲ့အခ်က္ကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုလာ ပါၿပီ။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အမည္ကို ျငင္းပယ္ေနတာဟာ လူမ်ိဳးစုတစ္စုရဲ့ ျဖစ္တည္မႈ၊ လူအုပ္စုတစ္စုရဲ့ ျဖစ္တည္ မႈကို အသိအမွတ္မျပဳတာ၊ ျငင္းပယ္တဲ့ သေဘာကို သက္ေရာက္တာလည္း ျဖစ္တယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို အသိမွတ္ျပဳဖို႔ လိုၿပီလား
Photo – Jpaing / MPA
လူ႔အခြင့္အေရးတန္ဖိုးစံႏူန္းအရကိုပဲ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အမည္ကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ လိုကို လိုအပ္ပါတယ္။ လူ မ်ိဳး စုတစ္စုက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚထားတဲ့ အမည္တစ္ခုကို ျငင္းပယ္တာဟာ အဲ့ဒီလူမ်ိဳးစုရဲ့ ျဖစ္တည္မႈကို ျငင္းပယ္တာျဖစ္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေမာင္ျဖဴလို႔ အမည္သတ္မွတ္ထား သူ ကို တျခားလူတစ္ေယာက္က မင္းနာမည္ေမာင္ျဖဴမျဖစ္ရဘူး ေမာင္နီ ျဖစ္ရမယ္လို႔ အတင္းသတ္မွတ္ ခြင့္မရွိပါဘူး။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့အသုံးအႏူန္းကို အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳလိုက္တဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ ရာ ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာနိုင္တဲ့ နိုင္ငံေရးဖိအားေတြ၊ စိုးရိမ္ခ်က္ေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိ လာနိုင္ တာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီလို ဖိအားေတြ၊ နိုင္ငံေရးလူႀကိဳက္နည္းမွာ စိုးရိမ္မႈေတြေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အ
ေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္လို႔မရပါဘူး။ လူမ်ားစုရဲ့ စိုးရိမ္မႈနဲ႔ နိုင္ငံေရးဖိအားေတြကို မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖေလ်ာ့ေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အမည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေပမယ့္တိုင္းရင္းသား ၿဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းကေတာ့ သမိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္အေျဖရွာဖို႔
စိုးရိမ္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုေလ်ာ့ခ်မလဲ

စိုးရိမ္ခ်က္ေတြကို ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာမွာ ပထမဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမွာကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ၿခင္းနဲ႔ တိုင္းရင္းအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္ေအာင္ သတင္းစကားေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လို လူမ်ိဳးစုေတြဟာ တိုင္းရင္းသားျဖစ္၊ ဘယ္လို လူမ်ိဳးစုေတြဟာ တိုင္းရင္းသားမျဖစ္ဘူးဆိုတဲ့ အျငင္း ပြားမႈကို သမိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ အေထာက္အထားေတြကို အေျခခံၿပီး အေျဖရွာတာ၊ လိုအပ္တဲ့ ဥပ ေဒ အစိတ္အပိုင္းေတြျပင္ဆင္တာ၊ အသစ္ေရးစြဲတာမ်ိဳးနဲ႔ အေျဖရွာသြားဖို႔သာ လိုအပ္ပါတယ္။ဆိုလိုခ်င္တာ ကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အမည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းကေတာ့ သမိုင္း ဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္အေျဖရွာဖို႔ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါအေရးႀကီး တာ ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သလို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမွာ အျငင္းပြားမႈရွိ ေနတဲ့ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသားဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ အေျခခံဥပေဒမဟုတ္တဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ NLD ပါတီအမ်ားစုရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္က ေစတနာရွိရင္ ျပင္ဆင္နိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာရွိပါ တယ္။
ေနာက္ဆုံးအခ်က္ကေတာ့ နိုင္ငံသားတိုင္းကို နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးျပည့္ျပည့္၀၀ရရွိေစဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ ငံသားတိုင္း၊ လူမ်ိဳးစုတိုင္းဟာ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေစ၊ တိုင္းသားမဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးနဲ႔ အားလုံးတန္းတူအခြင့္အေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ရရွိေနမယ္ဆိုရင္ အထူးတလည္ တိုင္း ရင္းသားအခြင့္ေရးေတြကို ေတာင္းဆိုေနၾကဖို႔ေတာင္ လိုမွာမဟုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာအစိုးရ ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နိုင္ငံတကာဖိအားေတြ၊ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္မႈေတြ ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အ ေၿခအေနမွာရွိပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အမည္ကို ျငင္းပယ္ေနျခင္းက ျပႆနာ‌ေၿဖ ရွင္းရာေရာက္မွာမဟုတ္တာကို အထူးသတိျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအစား ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အမည္ကိုအသိ အမွတ္ျပဳဖို႔နဲ႔ တရားမၽွတဲ့ နိုင္ငံသားဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာဖို႔၊ နိုင္ငံသားတိုင္း နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝရဖို႔ကိုသာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.