Breaking

March 8, 2021

ျမန္မာနိုင္ငံ သမိုင္းေၾကာင္း၊ အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား (၁)

 လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံကို ပုံေဖာ္လိုက္ေသာ ရႈပ္ေထြးေပြလီမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ သမိုင္းအက်ဥ္း(ပထမပိုင္း) 

ဂ်ာရတ္ ေဒါင္းနင္း ေရးသားသည္။

၁၉၄၈

ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသၽွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တရားဝင္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။ ဖက္ဆစ္ဆန႔္က်င္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဖဆပလ-AFPFL) က အာဏာရပါတီအျဖစ္ ေပၚထြက္လာေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းသူ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ လုပ္ႀကံခံရၿပီး တိုင္းျပည္မွာ နိုင္ငံေရး အရႈပ္အေထြး၊ ျပည္တြင္းစစ္တို႔ျဖင့္ အက်ပ္ဆိုက္ေနခဲ့ရသည္။ ဖြံ့ၿဖိဳးကာစ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဦးေဆာင္က်င့္သုံးေနရသူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ဦးႏုမွာ သူ႔လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္နိုင္ခဲ့ေခ်။


၁၉၄၉

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခန႔္အပ္ခံရ

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ကနဦးကာလမ်ားကို ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ကုန္လြန္ခဲ့ရသည္။ အလံနီကြန္ျမဴနစ္မ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္ေပါင္းစု (ေကအင္န္ယူ) ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုတို႔သည္ တိုင္းျပည္၏ ေဒသမ်ားကို အုပ္စိုးထားၾကသည္။ တဘက္၌ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနဝင္းကလည္း သူ႔ကိုယ္ပိုင္တပ္ကို အမာခံျပဳ၍ တပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္နိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏ ေလးစားေလာက္ေသာ စစ္ယႏၲရားျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို မၿပိဳကြဲေအာင္ ထိန္းထားနိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၅၅

ဦးႏု အစၥေရးနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္

၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီး နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္ရရွိကာ ကမၻာ့စင္ျမင့္တြင္ တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားနိုင္ခဲ့သည္။ တက္ႂကြသည့္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိၿပီး အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးထားခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္မွ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနရာ ဦးႏု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ တစထက္တစ ပါးလ်ားလာကာ ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္ သူ႔တပ္မေတာ္တို႔မွာမူ ပို၍ အေရးပါလာေတာ့သည္။

၁၉၅၈

ဦးဆုံး စစ္အာဏာသိမ္းမႈ

နိုင္ငံေရး အားၿပိဳင္မႈမ်ား ထိန္းမနိုင္သိမ္းမရ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးအတြင္း  အကြဲအျပဲမ်ား ေပၚေပါက္လာကာ အစိုးရအဖြဲ႕ ၿပိဳကြဲလုဆဲဆဲတြင္ ဦးႏုက တပ္မေတာ္ကို အိမ္ေစာင့္အစိုးရအျဖစ္ ၆ လတာ ထိန္းသိမ္းေပးပါရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အိမ္ေစာင့္အစိုးရက အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အေျခအေန အရပ္ရပ္ တည္ၿငိမ္ေအာင္ ၁၈ လၾကာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထိန္းထားနိုင္ခဲ့ၿပီး အာဏာ ျပန္လည္လႊဲအပ္ခဲ့သည္။

၁၉၆၀

ဦးႏု ေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရ

ဦးႏု အာဏာ ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည့္တိုင္ ဗဟိုအစိုးရမွာ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားက နိုင္ငံကို မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစေတာ့သည္။ စစ္အာဏာပိုင္တို႔က တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ခြဲထြက္လိုမႈကို ဦးႏုက တျဖည္းျဖည္း အေလၽွာ့ေပး လိုက္ေလ်ာသြားမည့္အေရး စိတ္မေအး ျဖစ္လာၾကသည္။ ဦးႏု၏ အာဏာတည္ျမဲေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီစနစ္တို႔မွာ ေရရွည္ခိုင္ျမဲနိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။


၁၉၆၂


ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစုကို ထိန္းသိမ္း၍ တိုင္းျပည္အာဏာကို သိမ္းလိုက္ေတာ့သည္။ အရာရာကို မယုံၾကည္တတ္သည့္ သံသယစိတ္ႀကီးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ တပ္မေတာ္ကို သစၥာေစာင့္သိသူမ်ားကိုသာ မ်က္ႏွာသာေပး၍ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၊ ပညာတတ္ စစ္ဗိုလ္မ်ားအား တပ္မွ ဖယ္ရွားပစ္ကာ အိႏၵိယတိုက္သားအမ်ားစု ပါဝင္သည့္ နိုင္ငံျခားသား ေနထိုင္သူမ်ားအား တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ၿပီး အေနာက္တိုင္းပုံစံ ကလပ္မ်ားႏွင့္ ေျဖေဖ်ာ္ပြဲမ်ားကို ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို တျဖည္းျဖည္း ခ်ည့္နဲ႔လာေစမည့္ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ဆိုေသာ စနစ္ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း မိတ္ဆက္ခ်မွတ္လာေတာ့သည္။ အစိုးရက အရာအားလုံးနီးပါးကို  ျပည္သူပိုင္သိမ္းခဲ့သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား မည္သည့္သီးႏွံ စိုက္ရမည္၊ သီးႏွံကို မတန္တဆ အနိမ့္ေဈးျဖင့္ အစိုးရအားသာ ေရာင္းခ်ရမည္စသည္ျဖင့္ အတင္းအဓမၼ ေစခိုင္းခဲ့သည္။ ေျမယာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သိမ္းယူ၍ ျပန္လည္ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ေစသည္။ ေမွာင္ခိုေဈးကြက္ ဖြံ့ၿဖိဳးလာၿပီး ျပည္သူ႔ဆိုင္မ်ားအျပင္ဘက္၌ ခြဲတမ္းခ်ေပးေသာ ဆန္ႏွင့္ ဖေရာင္းတိုင္အနည္းအက်ဥ္း ဝယ္ယူနိုင္ရန္ ျပည္သူမ်ား နာရီေပါင္းမ်ားစြာ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းၾကရသည္။

သမိုင္းပညာရွင္ ဦးသန႔္ျမင့္ဦးက “အျပင္ေလာကမွာ ဖရိုဖရဲျဖစ္မႈ၊ ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ မယုံနိုင္ေလာက္ဖြယ္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုကို စတင္ေနခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္ သူ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက အိမ္ေရွ႕တံခါးဝ၌ ‘မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႔’ ဆိုင္းဘုတ္ကို ခ်ိတ္ထားလိုက္ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ကို ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ေက်ာ္ျဖတ္သြားၾကလိမ့္မည္” ဟု သုံးသပ္သည့္အတိုင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။


၁၉၆၂

ဇူလိုင္လ


ဗိုလ္ေနဝင္း ဆန႔္က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ယင္းအေရးအခင္းကို စစ္သားမ်ားက ေက်ာင္းသား ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပစ္သတ္ျခင္း၊ သမဂၢအေဆာက္အအုံကို ဗုံးခြဲၿဖိဳခ်ျခင္းတို႔ျဖင့္ ရွင္းလင္းပစ္လိုက္ရာ ယင္းက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္သည့္ အမွတ္ထင္ထင္ ထိုးႏွက္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေတာ့သည္။

၁၉၇၂


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ‘အရပ္သား’အစိုးရအဖြဲ႕သစ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာယူျခင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းအား ေခါင္းေဆာင္တင္ကာ ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ အရပ္သား ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီႀကီးကို တပ္မေတာ္က ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လိုက္သည္။

၁၉၇၄


ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီႀကီးက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ကာ ‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္’ ဆိုေသာ ႐ုပ္ေသးပါလီမန္တစ္ရပ္ တည္ေထာင္လိုက္သည္။

၁၉၈၇

စက္တင္ဘာလ၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ က ေငြစကၠဴအခ်ိဳ႕ တရားဝင္သုံးစြဲခြင့္ ဖ်က္သိမ္း

ေမွာင္ခိုေဈးကြက္ ရပ္တန႔္ေစရန္ ဟုဆိုကာ က်ပ္ေငြစကၠဴ ေလးပုံ သုံးပုံကို တရားမဝင္ သတ္မွတ္လိုက္ရာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ စုေဆာင္းေငြမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ေတာ့သည္။ တိုင္းျပည္ မည္မၽွထိုးဆင္းက်သြားသည္ကို ရွက္ဖြယ္လိလိ အသိအမွတ္ျပဳမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ “ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးနိုင္ငံ” (LDC – Least Developed Country)အျဖစ္ တင္ျပေလၽွာက္ထားမႈကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢက လက္ခံလိုက္သည္။

ျမင့္စိုး ဘာသာျပန္သည္။


ေခါင္းစီးဓာတ္ပုံ – ဦးႏုသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၌ လြတ္လပ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္မွစ၍ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ ျပည္တြင္းမၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈမ်ားၾကားမွ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည္။ သို႔တိုင္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလာေနခဲ့သည္။

Link : Here

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.